اهواز نوین

مشروح اخبار

ثبت شکایت مرکز بهداشت غرب اهواز از شرکت آبفا در مراجع قضایی

دکتر مهران احمدی بلوطکی رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز و دبیر شورای سلامت شهرستان ضمن ابراز گلایه شدید از عملکرد شرکت آبفا شهرستان در رسیدگی به مشکلات شبکه توزیع آب روستایی گفت: ادغام شرکت آبفار با آبفا چیزی جز اسفبار شدن وضعیت آب روستایی نداشت، شبکه آب روستایی در سالهای گذشته علی رغم همه کاستی ها از وضعیت کنونی بهتر بود، آبفا باید بپذیرد در حال حاضر رسیدگی به شبکه توزیع روستایی نیز برعهده این شرکت می باشد.