بندر خرمشهر

مشروح اخبار

صادرات کالا از بندر خرمشهر افزایش یافت

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر با اشاره به بارگیری و صادرات بیش از ۷۳۸ هزار و ۴۸۳ تن کالای غیرنفتی از ابتدای امسال تاکنون از این بندر گفت:میزان بارگیری و صادرات کالاهای عمومی از بندر خرمشهر طی امسال ۵۹ درصد افزایش داشته است.