آبفا

مشروح اخبار

ثبت شکایت مرکز بهداشت غرب اهواز از شرکت آبفا در مراجع قضایی

دکتر مهران احمدی بلوطکی رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز و دبیر شورای سلامت شهرستان ضمن ابراز گلایه شدید از عملکرد شرکت آبفا شهرستان در رسیدگی به مشکلات شبکه توزیع آب روستایی گفت: ادغام شرکت آبفار با آبفا چیزی جز اسفبار شدن وضعیت آب روستایی نداشت، شبکه آب روستایی در سالهای گذشته علی رغم همه کاستی ها از وضعیت کنونی بهتر بود، آبفا باید بپذیرد در حال حاضر رسیدگی به شبکه توزیع روستایی نیز برعهده این شرکت می باشد.

تلاقی آب و فاضلاب خط قرمز آبفا

سرپرست شرکت آب و فاضلاب اهواز با اشاره به اینکه تلاقی آب و فاضلاب خط قرمز آبفا است گفت: نقاط تلاقی آب و فاضلاب در اهواز در حد بسیار کم بوده و خطری از این بابت وجود ندارد.

آبفای اهواز به دلیل تخلیه فاضلاب به کارون به دادگاه معرفی می شود

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به محقق نشدن تعهدات وزارت نیرو در طرح علاج بخشی و کاهش آلودگی رودخانه کارون گفت: در صورت عدم ارائه برنامه مدون برای جلوگیری از تخلیه فاضلاب شهری به رودخانه کارون ظرف یک ماه آینده، شرکت آب و فاضلاب اهواز به مراجع قضایی معرفی می شود.