صرفه جویی

مشروح اخبار

فرآیند حذف قبوض کاغذی برق در دزفول آغاز شد

مدیر توزیع برق شهرستان دزفول از آغاز فرآیند حذف قبوض کاغذی برق در این شهرستان خبر داد و گفت: مشترکان از امروز نسبت به معرفی تلفن همراه خود به سامانه اقدام کنند چراکه قبوض کاغذی از شهریورماه امسال دیگر صادر نمی شوند.