شهرداری بندر امام خمینی(ره)

مشروح اخبار

شهردار بندر امام عزل شد

نایب رئیس شورای شهر بندر امام خمینی(ره) گفت: محمد عبیاوی شهردار بندر امام خمینی(ره) پس از اعلام نظر شورای تطبیق فرمانداری بندرماهشهر عزل شد.