ساخت

مشروح اخبار

آمادگی شرکت راصد صنعت توسعه برای کمک به مهار آبگرفتگی در خوزستان

مدیرعامل شرکت راصد صنعت توسعه وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آمادگی این مجموعه صنعتی را برای کمک به مهار معضل آبگرفتگی و پیشگیری از آن در مناطق مختلف خوزستان با استفاده از تجهیزات فناورانه و بومی اعلام کرد.