زندان سپیدار

مشروح اخبار

اوضاع زندان سپیدار اهواز آرام وتحت کنترل است

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: با حضور مقتدر نیروهای انتظامی اوضاع زندان سپیدار اهواز کاملا آرام وتحت کنترل است.