روز جهانی معلولین

مشروح اخبار

تغییر فضای شهری جهت راحتی معلولین

عضو شورای شهر اهواز گفت: برای رسیدن به راهکار مناسب برون‌رفت از موانع پیش روی جامعه معلولین دولت وظیفه سنگینی را در این راستا بر عهده دارد