اسب

مشروح اخبار

اسب خوزستان گمشده ای در گرد و غبار

صنعت اسب که می تواند در بحث اشتغال زایی، درآمدزایی و اوقات فراغت به ویژه در خوزستان به عنوان قطب اسب اصیل عرب مفید باشد، به دلیل غفلت مسئولان این صنعت در استان به فراموشی سپرده شده است.

نمایشگاه تجهیزات نفت خوزستان