آب آلوده

مشروح اخبار

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوش عنوان کرد

برداشت آب شرب آلوده به فضولات و فاضلاب، از رودخانه “شاوور”

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوش با اشاره به آلودگی زیست محیطی رودخانه شاوور، گفت: فاضلاب شهری بدون تصفیه و نخاله‌های ساختمانی و فضولات دامی در این رودخانه ریخته می‌شوند و اکثر روستاییان پایین‌دست، برای تامین آب شرب از این رودخانه استفاده می‌کنند.