جزئيات دخل و خرج پنج ماهه بودجه

خزانه داري کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در پنج ماهه ابتدايي امسال بالغ بر ۲۱۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان بوده که حدود ۵۲٫۹ هزار ميليارد تومان يعني ۲۵ درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه تامين شده است

مجموعا ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان منابع بودجه در پنج ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشي از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهاي مالياتي و گمرکي بوده است.
در پنج ماه ابتدايي امسال، صرفا بالغ بر ۱۴٫۸ هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي از جمله صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي، فروش و مولدسازي اموال دولت حاصل شده که حدودا ۹ درصد رقم مصوب بودجه براي اين دوره زماني است.

بخش اعظم درآمد ۹۹٫۱ هزار ميليارد توماني ناشي از فروش و اگذاري اوراق مالي اسلامي در پنج ماه ابتدايي امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامي بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي يا همان بودجه عمراني اختصاص يافته است. در اين دوره زماني، حدود ۶۷٫۵ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي منتشر شده است. همچنين در پنج ماهه امسال، صرفا ۱۵٫۵ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي به فروش رسيده است.

مجموعا ۳۱۶ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از مصارف بودجه در پنج ماه ابتدايي امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشي از پرداخت هزينه ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است.

به گزارش فارس، سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانين و مقررات رقمي بالغ بر ۴۱٫۲ هزار ميليارد تومان بود ولي براساس مصوبه شماره ۳۳۶۰۴/ت ۵۸۷۴۰ ه مورخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۰ هيات دولت، اين رقم به مبلغ ۵۴ هزار و ۹۵۰ ميليارد تومان افزايش يافت و دولت با استفاده از ظرفيت همين مصوبه، توانست کسري بودجه در مردادماه را جبران نمايد.

به نظر مي رسد به مرور دولت جديد در حال مديريت کسري بودجه است زيرا در پنج ماهه، ميزان استفاده از ظرفيت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومي کشور به صفر رسيده است در حالي که دولت قبل براي جبران کسري بودجه در چهار ماهه، مجبور شده بود ۱۵ هزار ميليارد تومان از اين محل تامين نمايد. به عبارت ديگر، دولت جديد موفق شده است صرفا با استفاده از تنخواه گردان خزانه، کسري بودجه پنج ماهه را جبران نمايد.

0/5 (0 Reviews)

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
Notify of