در بازار ارز، دلار بدون تغییر ۲۳ هزار و ۳۳۷ تومان و یورو نیز با رشد ۷ تومان ۲۷ هزار و ۹۷۸ تومان بر تابلوی صرافی ها عرضه شدند.