به گزارش اهواز نوین به نقل از  شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور با تلاش و همت امور بهر‌ه‌برداری حوزه مرکزی و به وسیله یک دستگاه لودر، عملیات ترمیم سردهانه نهر فرعی لشکرآباد با نام “نهر سیدموسی” با موفقیت به پایان رسید.‌

این روابط عمومی در ادامه افزود: با توجه به آبشستگی سردهانه نهر فرعی “سید موسی ” در شبکه تلفیقی حوزه مرکزی و ایجاد حفره‌ای در زیر جاده سرویس این نهر، عملیات ترمیم آن با قید فوریت در روز جمعه در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: با توجه به اینکه جاده سرویس این نهر، محل تردد کشاورزان و ماشین آلات کشاورزی است، انجام این کار مهم و ضروری، احتمال بروز هر گونه حادثه و یا خسارات ناشی از سقوط در حفره ایجاد شده را برطرف می‌کند.‌