به گزارش اهواز نوین به نقل از  شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “محسن سعادت فر”گفت: از ابتدای سال جدید، عملیات ترمیم و بازسازی چند نقطه از این کانال در حد فاصل کیلومتر۳۹،۳۲ و۵۷ با بسیج کلیه امکانات شرکت و با هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان انجام شد.

وی افزود: در این عملیات بیش از ۵۰ متر مکعب بتن، جهت بازسازی سازه های تخریب شده به کار گرفته شد.

سعادت فر با تاکید بر اهمیت تعمیر این کانال اظهار کرد: علاوه بر تامین آب کشاورزی اراضی تحت پوشش این کانال، بخشی از آب آشامیدنی شهرهای اهواز،آبادان و خرمشهر نیز از طریق  ایستگاه پمپاژ ام الدبس در انتهای این کانال تامین می شود.

به گفته این مقام مسئول، پایداری تامین آب آشامیدنی از طریق کانال پای پل و ایستگاه پمپاژ ام الدبس از اولویت های جدی مدیریت شبکه های آبیاری شمال خوزستان است.

کانال اصلی پای پل به طول ۱۰۷ کیلومتر وظیفه انتقال آب از سد تنظیمی انحرافی کرخه به دشت های پای پل به مساحت ناخالص ۶۵ هزار هکتار و نیز تامین بخشی از آب شرب اهواز،آبادان و خرمشهر را به عهده دارد.