مسعود صادقی میانرودی در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان گفت: اخذ گواهینامه ی صلاحیت ارائه خدمات پایه (۱) در زمینه بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها می باشد که شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور جهت انجام خدمات تخصصی بهره برداری و نگهداری از سدهای استان آمادگی لازم را دارد.

وی افزود: با همت و تلاش مستمر عوامل فنی، بهره برداری و مدیریتی اعتبار گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدهای شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از سوی هیئت تشخیص صلاحیت شرکت مدیریت منابع آب ایران تائید و به مدت دو سال تا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ تمدید شد.