به گزارش اهواز نوین به نقل از  شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ مسعود صادقی‌میانرودی اظهار داشت: با توجه به وقوع تعدادی از آبشستگی‌ها در محدوده کانال‌های آبیاری و زهکشی شبکه آبیاری آبادان، مقطع انتهایی کانال KQ و خروجی  ایستگاه‌های زهکشیKQ1/2, KQ2/3,KQ4,KQ5/6,KQ7/8 که بر اثر گذشت زمان و تاثیر جریان‌های جزر و مد رودخانه اروند به وجود آمده‌اند، عملیات اجرایی ترمیم آنها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این کار مهم و ضروری با هدف پیشگیری از افزایش آبشستگی‌ها ‌و همچنین ممانعت از ایجاد اخلال در سیستم انتقال و توزیع آب و همچنین دفع زه‌آب‌ها، با قید فوریت در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: این عملیات اجرایی پس از ‌انجام‌ بازدیدهای میدانی و بررسی‌های فنی و کارشناسی لازم آغاز شده است و همچنین تعیین روش ترمیم آبشستگی‌ها با هماهنگی نماینده دفتر تعمیرات و نظارت سازمان آب و برق خوزستان در دستور کار قرار گرفت که تاکنون از ۱۴ مورد محل مورد نظر ۴ مقطع انجام و بازسازی شده‌است.