به‌ گزارش اهواز نوین، متهم اصلی پرونده “کریستی داونل” ۴۷ ساله است که گفته می‌شود با همدستی “کایل دیمی “۲۶ ساله همسر کشیش خود را در رختخواب به قتل رسانده است.
این زن پس از قتل  با پلیس تماس گرفته و از وخامت حال همسرش در حالی که سوراخی در سرش پدید آمده و دچار خونریزی شدید شده  خبر داده است ؛متهم سعی داشته  وانمود کند که همسرش به‌صورت اتفاقی دچار خونریزی شده و او از علت این حادثه بی‌خبر است.
اطلاعات پلیس اوکلاهما نشان می دهد که همسر کشیش با ارائه شواهدی از سوی کارآگاهان لب به سخن گشوده و اعتراف کرده که به‌ دلیل ارتباط پنهانی اش با خواننده آوازهای کلیسا تصمیم به قتل شوهرش گرفته است و از این جوان برای اجرای نیت شومش درخواست کمک کرده است.
گزارش‌های پلیس نشان می‌دهد که جسد کشیش قربانی “دیوید ایوانز”۵۰ ساله در خانه‌اش پیدا شد و مأموران هنگامی او را یافتند که مرده بود.