اصلاح و معرفی ارقام جدید نیشکر با استفاده از روش‌های نوین بیوتکنولوژی

مدیرعامل موسسه تحقیقات توسعه نیشکر با اشاره به تولید ارقام نیشکر سازگار با شرایط خوزستان، گفت: بخش به نژادی و بیوتکنولوژی یکی از مهمترین بخش‏های موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان است که این بخش به منظور تولید ارقام نیشکر مناسب دشت خوزستان، مطالعات و بررسي گلدهي ارقام مختلف را از سال ۱۳۷۷ در شرايط گلخانه‏ها‌ در موسسه تحقیقات آغاز کرد.

به گزارش اهواز نوین، کورش طاهرخانی با بیان فعالیت‌های صورت گرفته در بخش به نژادی موسسه تحقیقات اظهار کرد: اصلاح و معرفی ارقام جدید نیشکر به شیوه کلاسیک و مرسوم از طریق انتخاب در بین جمعیت گیاهچه‌های بذور تولیدی موسسه و یا وارداتی، اصلاح، بهبود و معرفی ارقام جدید نیشکر با استفاده از روش‌های نوین بیوتکنولوژی در آزمایشگاه و … بخشی از فعالیت‌های بخش به نژادی است.

وی با اشاره به تولید ارقام نیشکر سازگار با شرایط خوزستان، افزود: بخش به نژادی و بیوتکنولوژی یکی از مهمترین بخش‌های موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان است که این بخش به منظور تولید ارقام نیشکر مناسب دشت خوزستان، مطالعات و بررسي گلدهي ارقام مختلف را از سال ۱۳۷۷ در شرايط گلخانه‏ها‌ در موسسه تحقیقات آغاز کرد.

طاهرخانی با اشاره به گل دهی واریته‌های مختلف نیشکر، افزود: به گل نشاندن واریته‏های مختلف نیشکر در شرایط کنترل شده در گلخانه به منظور انجام تلاقی بین والدین انتخابی نیشکر، تولید بذر و انتخاب در بین جمعیت حاصل به منظور تولید ارقام و ژنوتیپ‌های جدید طی یک پروسه ۱۰ تا ۱۲ ساله با اتنخاب کلون‏های برتر از نظر میزان درصد قند در نی، عملکرد در واحد سطح، مقاومت به آفات و بیماری‏ها، فیبر ساقه و درجه رسیدگی در مراحل مختلف سلکسیون صورت می‌گیرد.

مدیرعامل موسسه تحقیقات توسعه نیشکر در ادامه با اشاره به اصلاح، بهبود و معرفی ارقام جدید نیشکر با استفاده از روش‌های نوین بیوتکنولوژی در آزمایشگاه ، گفت: آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت در سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را به منظور تکثیر سریع کلون‏ها از طریق کشت بافت و نیز ایجاد خزانه سالم و عاری از عوامل بیماری زا جهت دستیابی به بذر سالم و خالص واحدهای نیشکری در محل موسسه تحقیقات نیشکر آغاز کرد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ با کامل شدن و تجهیز واحد کشت بافتی مستقر در ایستگاه شماره یک، آزمایشگاه کشت بافت موسسه تحقیقات نیشکر به ایستگاه شماره یک منتقل شد و کار کشت بافت و تولید ارقام جدید از طریق روش‌های نوین بیوتکنولوژی در ابعاد گسترده‌تری شروع شد.

0/5 (0 Reviews)

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
Notify of