هوای ۳ شهر خوزستان برای گروه‌های حساس ناسالم است

شاخص آلودگی هوا در اهواز، شوش و اندیمشک در ساعت ۱۱ امروز به ۱۱۶، ۱۱۴ و ۱۱۳ رسید و برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

شاخص آلودگی هوا در اهواز در ساعت ۱۱ امروز به ۱۱۶ رسید و برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

همچنین عدد شاخص آلودگی هوا در شهرهای اندیمشک و شوش روی ۱۱۳ و ۱۱۴ قرار دارد که نشان از ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس ساکن در این دو شهر شمال خوزستان است.

براساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

گفتنی است شاخص کیفی هوا (AQI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

0/5 (0 Reviews)