دو انتصاب جدید در شهرداری اهواز

شهردار اهواز در احکامی مدیران کل حوزه شهردار و بازرسی را منصوب کرد.

موسی شاعری شهردار کلانشهر اهواز،  در احکام جداگانه ای مدیرکل حوزه شهردار و مدیرکل بازرسی شهرداری اهواز را منصوب کرد.
بنا بر این احکام، سید فخرالدین کلانتر زاده به عنوان مدیرکل حوزه شهردار و فرزاد شاه ولی نیز به عنوان مدیرکل بازرسی شهرداری اهواز منصوب شدند.
0/5 (0 Reviews)