هوای اهواز ناسالم است

  شاخص آلودگی هوا در اهواز در ساعت ۱۸ امروز به ۱۸۹ رسید و ناسالم اعلام شد. ۰/۵ (۰ Reviews)

 

شاخص آلودگی هوا در اهواز در ساعت ۱۸ امروز به ۱۸۹ رسید و ناسالم اعلام شد.

0/5 (0 Reviews)