چرا هنوز برای تزریق واکسن آنفلوآنزا دیر نشده است؟

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه هنوز وارد اپیدمی آنفلوآنزا نشده‌ایم، گفت: هنوز برای تزریق واکسن آنفلوآنزا دیر نشده است.

به گزارش اهواز نوین، دکتر شکراله سلمان‌زاده ، اظهار کرد: بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوآنزا اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه است اما در مناطقی مانند خوزستان که در تمام طول سال، موارد تک‌گیر آنفلوآنزا وجود دارد، اکنون نیز تزریق واکسن مفید است.

وی با بیان اینکه پیک آنفلوآنزا اواخر پاییز یا اوایل زمستان رخ می‌دهد، گفت: هنوز برای تزریق واکسن دیر نشده بنابراین در این بازه زمانی هم تزریق واکسن موثر است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان بیان کرد: هر زمانی واکسن آنفلوآنزا تزریق شود، اثر آن دو هفته بعد مشخص می‌شود. با توجه به اینکه هنوز وارد اپیدمی آنفلوآنزا نشده‌ایم، تزریق واکسن تاثیرگذار خواهد بود.

سلمان‌زاده گفت: تزریق واکسن به افراد پرخطر به صورت رایگان توسط معاونت بهداشت انجام شده است.