اجرای طرح های بازآفرینی شهری محلات بنه مهدی و دره نو در شوشتر

معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از اجرای طرح های بازآفرینی شهری در محلات بنه مهدی و دره نو در شوشتر خبر داد.

به گزارش اهواز نوی، محمد جامع گفت: رسیدگی به محلات بافت ناکارآمد شهری با گونه تاریخی و سکونتگاه های غیر رسمی در شوشتر از جمله برناه های بازآفرینی شهری در این شهرستان است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر ادامه روند اقدامات صورت گرفته در حوزه بازآفرینی شهری در شوشتر گفت: بهسازی و مشارکت در بهبود وضعیت محلات بنه مهدی و دره نو در شوشتر از اولویت های اصلی است.
جامع گفت: در راستای اجرای پروژه های بهسازی محلات از طریق تامین قیر رایگان در بهسازی معابر بافت های تاریخی و بهسازی معابر غرب گرگر با رویکرد جدید دنبال خواهد شد.
معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان اظهار داشت: از طرف دیگر با توجه به لزوم بازآفرینی سکونت گاه های غیر رسمی، از جمله محلات بنه مهدی و دره نو واقع در محدوده شهر شوشتر ضروری است در اسرع وقت پروژه های این دو منطقه شروع و اجرایی شود.
وی ادامه داد: بر اساس تقاضای ساکنین این محلات مبنی بر بهسازی معابر با رویکرد پروژه آسفالت معابر و ساماندهی معابر این مهم در برنامه اجرایی سال ۹۹ اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفته است.
جامع افزود: در راستای اجرای مواد ۵۹ ، ۶۱، ۶۲ قانون برنامه پنج ساله ششم و آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار بر برنامه ریزی لازم و پیگیری های مربوطه در جهت ساماندهی شرایط مسکن و معابر و ارتقا سایر شاخص های مربوطه در سکونتگاههای مذکور از طریق برنامه اقدام مشترک در دستور کار ستاد بازآفرینی استان جهت تصویب قرار خواهد گرفت.