بوسه امام جمعه اهواز بر دستان کارگر هفت تپه

کارگر جوان وقتی گفت تازه از سر زمین کشاورزی آمدم، امام جمعه اهواز بر دستان او بوسه زد.

برچسب‌ها: