دلیل پرسه زدن سگ های ولگرد در اهواز

عضو شورای شهر اهواز گفت: با توجه به میزان کم زنده‌گیری و عقیم‌سازی و رهاسازی مجدد سگ‌ها در سطح شهر، مشکل وجود سگ‌های ولگرد برطرف نمی‌شود.

به گزارش اهواز نوین، سید محسن موسوی‌زاده با اشاره به راه‌اندازی سایت نگهداری و عقیم‌سازی سگ‌های ولگرد اهواز اظهار کرد: ماهانه ۶۰ سگ ولگرد زنده‌گیری و عقیم‌سازی می‌شود و این کار از پارک شهروند اهواز آغاز شده است اما پس از عقیم‌سازی، مجددا سگ‌ها در سطح شهر رهاسازی می‌شوند زیرا سازمان پسماند اجازه امحا و از بین بردن آنها را ندارد.

موسوی زاده  با بیان اینکه سگ‌های ولگرد عقیم‌سازی شده دارای پلاک‌های زرد و قرمز هستند، گفت: مقدورات سازمان پسماند شهرداری اهواز در این حد است و نمی‌توانند بیشتر از ماهانه ۶۰ سگ را زنده‌گیری و عقیم‌سازی کنند و برای زنده‌گیری و عقیم‌سازی سگ‌های ولگرد در سطح وسیع، این سایت به امکانات بیشتری نیاز دارد.
وی تصریح کرد: برای اجرای این کار، ۱۶ نهاد با مسئولیت فرمانداری اهواز باید همکاری کنند و در این راستا نیازمند عزم جدی هستیم. ارگان‌های دیگر مانند بهداشت و محیط زیست هم باید زیر نظر فرمانداری هماهنگ باشند و با همکاری یکدیکر سگ‌های بیشتری زنده‌گیری کنند و پس از زنده‌گیری و عقیم‌سازی نیز سگ‌ها باید در خارج از شهر رهاسازی شوند.
موسوی زاده بیان کرد: این کار سختی است بنابراین به هماهنگی وسیع و امکانات نیاز داریم. در این زمینه باید فکر اساسی شود و این ۱۶ مجموعه با هم هماهنگ باشند اما فعلا سازمان پسماند تنها در میدان کار می‌کند و با توجه به وسعت گله‌های سگ‌های ولگرد در نقاط مختلف شهر و زنده‌گیری ماهانه تنها ۶۰ سگ، جمع‌آوری سگ‌ها بسیار زمان‌بر است  و جمع شدنی نیست. در اطراف شهر اهواز روستاهای زیادی وجود دارد و سگ‌ها در روستاها وجود دارند و به سمت شهر می‌آیند بنابراین در این زمینه باید فکر اساسی شود زیرا با تدابیری که در این سطح اندیشیده می‌شود و با این میزان زنده‌گیری و رهاسازی مجدد سگ‌های ولگرد در اهواز، مشکل برطرف نمی‌شود.
عضو شورای شهر اهواز گفت: اگر بخواهیم این سگ‌ها را در جنگل رها کرده یا در یک فضای محصور هم قرار دهیم باید بتوانیم غذای آنها را هم تامین کنیم. نگرانی دیگری که وجود دارد این است که برخی سگ‌هایی که جمع‌آوری می‌شوند در همان سایت یکدیگر را تکه‌پاره می‌کنند.

وی عنوان کرد: وضعیت کنونی وجود سگ‌ها در سطح شهر، زیبنده اهواز نیست. هر جای شهر برویم، سگ‌های ولگرد به صورت گله‌ای مشاهده می‌شوند. امحای این سگ‌ها هم امکان‌پذیر نیست. تا فکر اساسی نشود و کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط به این موضوع اهتمام نداشته باشند، این معضل قابل حل نیست