سیستم سیار جداسازی نفت و گاز در میدان یاران جنوبی اجرا شد

سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی گفت: سیستم سیار جداسازی نفت از گاز (MOS)در طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی در دستور کار این میدان مشترک نفتی قرار گرفت.

همایون کاظمینی، سرپرست طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی از استقرار و راه‌اندازی تفکیک گر سیار (MOS) در طرح توسعه این میدان خبر داد و گفت: با توجه به مطالعات انجام‌شده در راستای تولید بهینه و حداکثری نفت از چاه‌های تولیدی این میدان مشترک، استفاده از این سامانه در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: در شرایطی که چاه از فشار لازم برای ارسال به واحد بهره‌برداری برخوردار نیست، پس از نصب دستگاه در محل ایمن و بستن اتصالات، جریان نفت به سمت تفکیک‌گر هدایت و پس از برخورد با سینی پخش‌کننده، گاز به سمت بالا و نفت به جهت پایین جریان می‌یابد و پس از تثبیت نفت، تلمبه روشن و سطح نفت به وسیله شیر خودکار خروجی تنظیم و کنترل می‌شود.

کاظمینی ادامه داد: این عملیات تا رسیدن فشار چاه به مقدار مورد نیاز برای ارسال نفت تفکیک‌شده به سمت واحد بهره‌برداری، تحت کنترل قرار می‌گیرد و افزایش ظرفیت تولید نفت را به‌همراه خواهد داشت.

وی گفت: تاکنون اقدام‌های ارزیابی شرکت‌های ارائه‌دهنده این دستگاه (MOS) انجام شده و در مرحله نهایی است.

به گفته کاظمینی، شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات کاملاً ایرانی بوده و از سوی گروه فنی و مهندسی مجرب بازدید شده‌اند. در این مرحله ضمن ارزیابی ظرفیت آنها، مذاکرات نهایی برای واگذاری کار بر اساس قانون مناقصه شرکت ملی نفت ایران در حال انجام است.

برچسب‌ها: