مردم مسجدسلیمان با وجود ۸۵ هکتار زمین مرغوب در دره‌ها زندگی می‌کنند

نماینده مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجودی که ۸۵ هکتار زمین مرغوب در اختیار ارتش قرار دارد ولی مردم در دره‌ها زندگی می‌کنند.

علی عسکر ظاهری در جلسه ستاد بحران شهرستان مسجدسلیمان با بیان این که در حال حاضر گرمای هوا شرایط زندگی مردم را سخت‌تر می‌کند اظهار داشت: منازلی که در بافت فرسوده هستند در چنین شرایطی زندگی مردم دشوار است.

وی افزود: ۷ هزار نفر برای پر کردن فرم بازدید منزل به بنیاد مسکن مراجعه و گزارش تخریب منازل را ارائه داده‌اند.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که توسعه و عمران در شهرستان مسجدسلیمان چندان محقق نشده ادامه داد: با وجود این که ۸۵ هکتار زمین مرغوب در اختیار ارتش قرار دارد ولی مردم در دره‌ها زندگی می‌کنند.

وی افزود: بین ۲۲ تا ۲۳ اداره در زلزله اخیر آسیب‌دیده که چهار مورد آنها وضعیت بدتری دارند و نمی‌توانند به مردم خدمات ارائه دهند.

ظاهری با اشاره به این که ۱۶ مدرسه شهرستان مسجدسلیمان در حال حاضر در خطر تخریب هستند گفت: دانش‌آموزان امکان تحصیل در این مدارس را ندارند.

وی با بیان این که اداره کل بنیاد مسکن تا مدت ها باید پاسخگوی مردم شهرستان مسجدسلیمان باشد گفت: خانه‌های مردم آسیب جدی دیده، مدیریت بحران باید تمام منابع اعتباری زلزله شهرستان مسجدسلیمان را در مرحله اول برای برطرف کردن مشکل اسکان به کار بگیرد.