توسعه صید دریایی دستور کار سازمان شیلات ایران نیست

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی سازمان شیلات ایران گفت: توسعه صید دریایی به دلیل صیانت از ذخایر آبزیان دریایی در دستور کار سازمان شیلات نیست.

ناصر کرمی راد روز چهارشنبه در حاشیه آیین رهاسازی ۳۵۰ هزار قطعه بچه ماهی در تالاب بین المللی شادگان  افزود: هدف از توسعه نیافتن صید دریایی، پایداری ذخایر آبزیان و حفظ وضع موجود است و توسعه صید دریایی تنها در آبهای دور و کمتر برداشت شده امکان پذیر است.
وی توسعه آبزی پروری را اولویت نخست سازمان شیلات با هدف فشار کمتر به منابع دریایی و افزایش اشتغال و بهره وری عنوان کرد و افزود: شیلات از آبزی پروری (ماهیان گرمابی و سردابی) و پرورش ماهی دریایی در قفس حمایت می کند.
مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی سازمان شیلات ایران در ادامه گفت: یکی از راههای پایدارسازی ذخایر آبزیان، تکثیر و رهاسازی بچه ماهی است که در اصطلاح به آن “گله داری دریایی” می گویند بدین معنی که بچه ماهی پس از تکثیر و رسیدن به رشد مطلوب، در منابع و آب بندها رهاسازی می شود و سپس توسط بهره برداران و صیادان محلی و بومی صید می شود.

۷۵۰ هزار تن صید دریایی
کرمی راد گفت: پارسال ۷۵۰ هزار تن انواع آبزیان دریایی توسط ناوگان صید و صیادی کشور در دریاهای عمان، خزر و خلیج فارس صید شد.
مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی سازمان شیلات ایران در ادامه گفت: پارسال ۴۸۰ هزار تن آبزی پروری و صید ماهی در منابع داخلی بود که سهم صید منابع داخلی، تالاب ها آب بندها و رودخانه ها حدود ۶۰ هزار تن گزارش شد.
وی مجموع صید دریایی، آبزی پروری، منابع داخلی (رودخانه ها و تالاب ها) را حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: در سال های اخیر شیب توسعه آبزی پروری در کشور از نرم جهانی آن بیشتر بوده که این نشان دهنده توجه ویژه شیلات به توسعه آبزی پروری است.

ظرفیت بالای خوزستان برای توسعه آبزی پروری
مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی سازمان شیلات ایران گفت: خوزستان با توجه به منابع زیاد اّبهای سطحی، ظرفیت بالا و قابل توجهی در بخش آبزی پروری گرمایی و دریایی دارد.
کرمی راد راه اندازی سایت های پرورش میگو در چوئبده، پروژه ماهیان خاویاری با ۴۰ مزرعه ۵۰ تنی در دزفول، پرورش ماهی در پشت سدها را نشان دهنده ظرفیت های بالای آبزی پروری در خوزستان برشمرد و افزود: درآینده نیز آبزی پروری در خوزستان توسعه خواهد یافت که این خود نقش مهمی در پایداری منابع و ذخایر صید دریایی و ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.
به گزارش ایرنا در آیینی ۳۵۰ هزار قطعه بچه ماهی در کنار اسکله گردشگری روستای “صراخیه ” در جوار تالاب بین المللی شادگان با حضور جمعی از مسئولان شیلات و کشور و خوزستان، صیادان و بهره برداران محلی رهاسازی شد.
این ماهیان از گونه های بومی گطان، حمری، عنزه، شیربت، بنی و برزم هستند که با وضعیت اکولوژیکی و محیطی تالاب شادگان سازگار است.

از میزان صید ماهیان بومی در تالاب ۵۰۰ هزار هکتار شادگان در ۹۰ کیلومتری جنوب اهواز آمار دقیقی در دست نیست ولی در برخی سال های ترسالی، میزان صید سالانه آن تا ۱۰ هزار تن برآورد شده است.