پرونده سوء استفاده مالی مدیران «جهاد کشاورزی» و «صمت» خوزستان در حال تحقیقات اولیه است

دادستان اهواز در رابطه با پرونده سوء استفاده مالی چند مدیر دولتی گفت: این پرونده‌ها در حال انجام تحقیقات اولیه است و طبق قانون تا زمانی که اتهامی ثابت نشود، نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد.

عباس حسینی پویا ظهر امروز  در رابطه با بازداشت یکی از معاونان صمت استان به دلیل مشارکت در یکی از پرونده‌های سوءاستفاده مالی اظهار کرد: هنوز در مورد این پرونده حکمی صادر نشده است؛ طبق قانون تا زمانی که اتهامی ثابت نشود نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد.

وی با بیان اینکه پرونده هنوز در حال انجام تحقیقات اولیه است، افزود: چرا که ممکن است  فرد مورد اتهام تبرئه و یا محکوم شود و به محض اینکه تحقیقات کامل شود اطلاع رسانی کامل می‌شود.

دادستان اهواز در رابطه با پرونده  بازداشت دو نفر از مدیران حوزه کشاورزی نیز گفت: این پرونده نیز در حال انجام تحقیقات اولیه است و باید چیزی ثابت شود اکنون هر آنچه دست ما است در حد اتهام است.