واقعیت فیلم منتشر شده از استاندار خوزستان چیست؟

روز گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که غلام‌رضا شریعتی را روی تخت در حال پیگیری کارها نشان می داد واقعیت فیلم منتشر شده از استاندار خوزستان چیست؟

به گزارش اهوازنوین ُ روز گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که غلام‌رضا شریعتی را روی تخت در حال پیگیری کارها نشان می داد.

انتشار این فیلم در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های مختلفی در رابطه با تلفنی صحبت کردن استاندار و حضور نماینده مردم شادگان در مجلس در کنار وی بود.