خدمت جهادی در مناطق محروم هویزه

جهادگران صنعت آب و برق خوزستان در مناطق محروم هویزه به یاری مددجویان شتافتند.

به نقل از شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در راستای خدمتگذاری به مردم و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، گروه‌های جهادی و بسیج سازمان آب و برق خوزستان در منطقه رفیع به انجام فعالیت‌های اجتماعی پرداختند.

این اردوی جهادی با حضور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، فرمانده سپاه هویزه و همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد که ویزیت ۳۵۰ نفر از اهالی منطقه توسط پزشک، سرویس و تعمیر ۵۰۰ وسیله برقی و خدمات رسانی به ۱۲۰۰ خانوار، دیدار با ۲ خانواده شهید، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و نشست با کشاورزان منطقه بمنظور بررسی و رفع مشکلات آنان توسط مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از جمله اقدامات انجام شده در این اردوی جهادی بود.

برچسب‌ها: