مدیرعامل شرکت گاز استان: نگرانی برای تامین گاز خانگی خوزستان در زمستان وجود ندارد نگرانی برای تامین گاز خانگی خوزستان در زمستان وجود ندارد

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با بیان اینکه مردم خوزستان در زمستان نگران تامین گاز خانگی نباشند، گفت: تمهیداتی اندیشیده شده تا در صورت اعمال محدودیت در تامین گاز خوزستان، این محدودیت‌ها را در بخش صنایع و واحدهای تولیدی اعمال کنیم.

علی اکبر نکونام، در خصوص وضعیت تامین گاز روستایی و شهری در ایام زمستان در خوزستان اظهار کرد: خوشبختانه در مناطق شهری و روستایی خوزستان هیچ نگرانی برای قطعی و یا افت فشار گاز در فصل سرد سال و زمستان پیش رو وجود ندارد.

وی افزود: در برخی از مناطق دشت آزادگان و حمیدیه نگرانی‌هایی در خصوص افت فشار گاز در ایام زمستان وجود داشت که با پیگیری‌های انجام‌شده و اجرای پروژه‌های ضربتی این مساله را رفع کرده‌ایم و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان گفت: براساس تمهیدات انجام‌شده در سراسر استان در زمستان نگرانی در خصوص قطعی و یا افت فشار گاز نخواهیم داشت.

نکونام در خصوص اعمال محدودیت‌هایی در تامین گاز خوزستان از سوی شرکت گاز برای تامین گاز دیگر مناطق سردسیر کشور عنوان کرد: اگر قرار باشد محدودیتی برای خوزستان در خصوص تامین گاز ایجاد شود، این محدودیت‌ها برای تامین گاز بخش خانگی در شهرها و روستاها نخواهد بود.

وی با بیان اینکه مردم خوزستان در زمستان نگران تامین گاز خانگی نباشند، ادامه داد: تمهیداتی اندیشیده شده تا در صورت اعمال محدودیت در تامین گاز خوزستان برای تامین مناطق سردسیر کشور، این محدودیت‌ها را در بخش صنایع و واحدهای تولیدی اعمال کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان گفت: مصرف گاز در روستاها بسیار اندک است و نگرانی برای تامین گاز منازل روستایی وجود ندارد. در بحث تامین گاز منازل مسکونی در شهرها نیز هیچ نگرانی خاصی وجود ندارد و در زمستان تامین گاز بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد.

نکونام عنوان کرد: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد بخش خانگی در زمستان با مشکل قطعی یا افت فشار گاز مواجه شوند.

برچسب‌ها: