جلسه ساماندهی به وضعیت احشام فروشان منطقه ۳ برگزار شد

جلسه ساماندهی به وضعیت و جمع آوری مراکز عرضه دام زنده و طرح افزایش نظارت های بهداشتی بر اینگونه مراکز با حضور رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز در دفتر مدیریت منطقه ۳ برگزار شد .

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۳ ، فرزین حاتمی کاکش مدیر منطقه در این خصوص گفت: فروش و عرضه دام زنده در سطح شهر و اطراف معابر نه تنها باعث آسیب به چهره شهر می شود بلکه باعث انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام را سبب می شود که با توجه به شیوع و گسترش بیماری هایی از جمله تب کریمو و کنگو و مشاهده بیماری های مسری جدید ، لزوم اقدام فوری در این زمینه ضرورت بیشتری پیدا می کند.
در همین راستا و به منظور هم اندیشی و ایجاد راهکار و اتخاذ تصمیم عملیاتی در برخورد قانونی و جلوگیری از فروش و عرضه دام زنده در ورودی و خروجی شهر اهواز در محدوده منطقه ۳ ، جلسه ای با حضور آقایان مرادی رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز ، حاتمی مدیر منطقه ۳ ، حفیظی رئیس اداره دامپزشکی اهواز ، نبی عکیه رئیس اداره محیط زیست شهرستان اهواز ، رئیس اداره پیشگیری و تخلفات شهری شهرداری اهواز و رئیس اداره محیط زیست حوزه خدمات شهری شهرداری برگزار و در این زمینه بحث و گفتگو و تصمیمات اجرائی اتخاذ کردند.

برچسب‌ها: