بازدهی بورس در ۴ ماه ابتدایی سال

ارزش معاملات بازار بورس و اورق بهادار طی ۲۳ روزکاری تیر ۹۹، در مقایسه با خرداد ۹۹، ۱۲۳ درصد افزایش یافت.

ارزش معاملات از ۱۷۱۹۹۹۹ میلیارد ریال به ۳۸۳۹۷۴۸ میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از ۱۶۶۴۰۸ میلیون سهم به ۲۳۳۱۵۷ میلیون سهم، معادل ۴۰ درصد افزایش یافت.

لازم به ذکر است از ابتدای سال تا کنون حجم و ارزش معاملات بازار سهام (اول و دوم) به ترتیب برابر با ۷۱۶۴۲۱ میلیون سهم و ۸۷۹۴۵۳۶ میلیارد ریال بوده است.
در تیر ۹۹ دفعات معاملات بازار سهام برابر با ۱۲۱ درصد در مقایسه با خرداد ۹۹ افزایش یافت و از ۲۲۴۱۶۷۶۳ هزار دفعه به ۴۹۵۰۰۲۳۰ هزار دفعه رسید.

ارزش بازار در پایان تیر ۹۹ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۶۲۱۹۶۳۹۵ میلیارد ریال برابر با ۶۵۹ درصد افزایش یافت و از ۹۴۳۲۴۸۹ میلیارد ریال به ۷۱۶۲۸۸۸۵ میلیارد ریال رسید.

درصد گردش معاملات از ابتدای سال ۹۹ تا پایان تیر ۹۹، به رقم ۱۰ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۷۰ درصد افزایش داشته است و میزان بازده کل بورس از ابتدای سال ۹۹ تا پایان تیر ۹۹بالغ بر ۲۶۶ درصد بوده است.

برچسب‌ها: