توضیحی درباره دلیل تلف شدن صدها هزار قطعه ماهی در ماهشهر

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در خصوص عوامل تلف شدن ماهیان در ماهشهر در روزهای اخیر، توضیحی ارائه کرد.

محمدجواد اشرفی اظهار کرد: در روزهای ۱۴ و ۲۳ مردادماه به دنبال گزارش تلف شدن هزاران قطعه ماهی در حوضچه استحصال نمک در ماهشهر، نمونه‌برداری توسط اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان، شیلات و دامپزشکی انجام شد.

به نقل از اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان، وی افزود: بنا بر شواهد موجود دلیل اصلی تلف شدن ماهیان گرمای بیش از حد، کاهش اکسیژن محلول در آب، شکوفایی و تشکیل بلوم جلبکی، افزایش تبخیر، کاهش عمق آب و عدم تبادل آبی بین حوضچه‌ها بوده است.

وی گفت: با وجود شواهد موجود، کارشناسان از محل تلف شدن آبزیان نمونه‌برداری کردند و نمونه‌های برداشت شده از آب و ماهیان جهت بررسی دقیق‌تر به آزمایشگاه اداره‌کل محیط زیست استان خوزستان منتقل شد.

اشرفی گفت: این دومین حادثه در یک ماه گذشته است که در این محل اتفاق می‌افتد. در تاریخ ۱۴ مردادماه بیش از ۲۰۰ هزار قطعه و در تاریخ ۲۳ مردادماه هم نزدیک به پنج هزار قطعه ماهی تلف شدند که بیشتر از گونه شانک و  گواف بودند.

وی افزود: علت کمبود اکسیژن در نتایج نمونه‌برداری اداره‌کل حفاظت محیط زیست و دامپزشکی استان خوزستان اثبات شده است.

برچسب‌ها: