راهکارهای برای جلوگیری از انحراف و تحریف در ادبیات عاشورایی

به باور یک شاعر: رخداد عاشورا به مثابه واقعه تاریخی و مذهبی، افزون بر اینکه همه هنرها از آن تاثیر گرفته‌اند، بزرگترین صحنه تجلی هنر و هنرمندان نیز هست.

شجاع گل‌ملایری  گفت: مضامین عاشورایی از یک ‌سو در سینما، تئاتر، عکس ، نقاشی، خوشنویسی، مجسمه‌سازی‌، موسیقی و… بارها مطرح شده و از سوی دیگر نویسندگان و شاعران از کنار موضوع عاشورا به آسانی نگذشته‌اند.

او با اظهار اینکه در شعر اتفاقات واقعی عاشورا مدنظر نیست و فقط به آنها اشاره می‌شود بیان کرد: برخورد شاعران با عاشورا در پرداختن به شهادت‌طلبی، بی‌ارزش بودن دنیا و بی‌اعتباری جاه و مقام است.

گل‌ملایری تاکید: از این رو، تولید و ساخت آثار هنری برای بیان مضامین معنوی، ملی و دینی که ریشه در باورها، اعتقادات و فرهنگ مردم دارد امری ضروری است.

این شاعرو داستان‌نویس خاطرنشان کرد: ادبیات عاشورایی شاخه‌ای از ادبیات آیینی است که به حوادث مربوط به عاشورای حسینی می‌پردازد و از وقایع نهضت حسینی ـ چه در قالب مدح و مرثیه و چه در قالب حماسه و اسطوره ـ یاد می‌کند.

وی همچنین معتقد است: بازخوانی آسیب‌های ادبیات عاشورایی، شناسایی تأثیرات آن در جامعه، ریشه‌یابی عوامل آسیب در ادبیات عاشورایی و ارایه راهکارهای عملی برای جلوگیری از انحراف و تحریف در ادبیات عاشورایی از عوامل مهم و موثر آسیب‌شناسی ادبیات عاشورایی است.

برچسب‌ها: