ادامه زیرسازی فرعی های کوی اسلام آباد

ادامه عملیات زیرسازی فرعی های پشت مسجد تک مناره کوی اسلام آباد غربی توسط معاونت فنی وعمرانی

ادامه عملیات زیرسازی فرعی های پشت مسجد تک مناره کوی اسلام آباد غربی توسط معاونت فنی وعمرانی

برچسب‌ها: