گروه زیست‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

مشروح اخبار

یک ‌گونه گیاهی جدید توسط محققان دانشگاه شهید چمران اهواز کشف شد

عضو هیات‌علمی گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت: یک‌گونه گیاهی برای نخستین بار در دنیا، با انجام یک کار علمی دانشجویی در منطقه شیمبار شهرستان اندیکا در شمال خوزستان کشف و به جهان گیاه‌شناسی معرفی شد.