چاه نفت

مشروح اخبار

اغلب زمین‌های با کاربرد مسکونی اهواز در محدوده چاه‌های نفت قرار دارند

سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن خوزستان درباره عدم واگذاری زمین‌های با کاربرد مسکونی با قیمت مناسب به متقاضیان، گفت: در حال حاضر اغلب زمین های با کاربرد مسکونی در حاشیه شهر اهواز قرار دارند که اکثر این مناطق محدوده چاه های نفت اعلام شده است.