پارک علم و فناوری

مشروح اخبار

باید ظرفیت‌های پارک علم و فناوری را به دستگاه‌ها معرفی کنیم

رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری خوزستان هنوز برای بسیاری از دستگاه‌ها معرفی نشده است، گفت: باید تلاش کنیم وظایف پارک را به سازمان‌ها و دستگاه‌های استان معرفی کنیم تا زمینه استفاده از پتانسیل‌های موجود در استان فراهم شود.