مردم

مشروح اخبار

سنگ اندازی نفتی‌ها در مسیر توسعه اهواز

عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه شرکت نفت موانع بسیاری در مسیر توسعه اهواز ایجاد کرده، گفت: لوله‌ها و تاسیسات نفتی مانند بمب ساعتی در شهر عمل می‌کنند و برای احداث پارکینگ، جاده، پل و یا پارک با محدودیت مواجه هستیم اما علی‌رغم همه این‌ها عوارض آلایندکی را هم پرداخت نمی‌کنند.