فتنه 98

مشروح اخبار

یک مسئول نیروی انتظامی خوزستان مطرح کرد:

رد پای «آرامکو» در حوادث ماهشهر

 رییس مرکز تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی خوزستان با اشاره به اعتراضات اخیر خوزستان گفت: نقشه این بود که حوادث ماهشهر را با عسلویه مرتبط و مساله «آرامکو» را تلافی کنند.