شکر

مشروح اخبار

معضل شکر در حمیدیه هنوز ادامه دارد

در حالی که مصرف شکر از نیازهای ضروری و کالاهای اساسی سبد غذایی خانوار است اما صمت شهرستان حمیدیه عامل توزیع شکر را از فروش شکر منع کرده و معتقد است که سهمیه باقی مانده متعلق به اصناف است.