قطع برق ۴۷ مشترک اداری و عمومی پر مصرف در اهواز

برق ۴۷ مشترک پر مصرف اداری و عمومی در اهواز قطع شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: بنا بر مصوبه هیات دولت تمامی مشترکان بخش اداری، صنعتی و کشاورزی ملزم به کاهش مصرف برق هستند.

عباس شیاری افزود: در راستای این مصوبه برق ۴۷ مشترک بخش اداری و عمومی در شهرستان اهواز قطع و ۸۱۸ پیامک اخطاریه صادر شده است.

وی ادامه داد: با قطع برق این مشترکان پر مصرف ۲۰۸/۹ مگاوات صرفه جویی ایجاد شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به تلاش‌های دولت برای تامین برق پایدار برای شهروندان عزیز و مشترکان خانگی، بیان کرد: از تمامی شهروندان عزیز درخواست می‌شود جهت پایداری و جلوگیری از قطعی ناخواسته برق در ساعات پیک مصرف از وسایل پر مصرف استفاده نکنند.

برچسب‌ها: