معاون آموزشی دانشگاه خبر داد پذیرش بدون آزمون دانشجو در ۶ رشته علوم و فنون دریایی خرمشهر

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از پذیرش بدون آزمون دانشجو در شش رشته این دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ خبر داد.

دکتر کمال غانمی  اظهار کرد: ظرفیت پذیرش دوره کارشناسی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است و مانند دو سال گذشته، پذیرش در شش رشته بر اساس سوابق تحصیلی خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس، پذیرش در رشته‌های ریاضیات و کاربردها، اقیانوس‌شناسی، زمین‌شناسی، زیست‌شناسی دریا، علوم و مهندسی شیلات و علوم و مهندسی محیط زیست بدون آزمون و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی است و امسال ۱۶۹ دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در دوره روزانه دانشگاه پذیرفته خواهند شد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: بر اساس تجربه و نظر اساتید، سطح علمی دانشجویانی که از طریق آزمون وارد دانشگاه می‌شوند مقداری بالاتر و انگیزه تحصیلی دانشجویان پذیرفته شده با آزمون نیز متفاوت است اما در نهایت نحوه آموزش برای همه چه با آزمون و چه بدون آزمون یکسان خواهد بود و هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود.

برچسب‌ها: