آرشیو "مصاحبه"

نجومی بگیران به مردم ظلم کرده اند/نمایندگان مجلس در مقابل بی عدالتی ها بایستند
نماینده مردم اهوازدرمجلس درگفتگوبا اهوازنوین:

نجومی بگیران به مردم ظلم کرده اند/نمایندگان مجلس در مقابل بی عدالتی ها بایستند

جواد کاظم نسب الباجی گفت: دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف نجومی باتوجه به وضعیت نابه سامان اقتصادی از شرایط کشورسوء استفاده کرده اند.

گرفتاریهای امروز ملت ایران ناشی از وابستگی رژیم پهلوی به غرب است /امام خمینی رو در روی قدرت های استکباری ایستاد
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با اهوازنوین:

گرفتاریهای امروز ملت ایران ناشی از وابستگی رژیم پهلوی به غرب است /امام خمینی رو در روی قدرت های استکباری ایستاد

آیت الله حیدری گفت :در طول دوران انقلاب در حالی که غرب مدعی دموکراسی و لیبرالیسم و آزادی و حقوق بشر بود، نظام های قدرت مدار غربی با تمام توان از رژیم فاسد و دیکتاتوری و ضدمردمی پهلوی حمایت کردند.

مسئولین باید خود را پاسخگو ی جریان دانشجویی بدانند/ بصیرت افزایی در دانشگاه ها اولویت کار متولیان است
معاون فرهنگی واجتماعی وزارت علوم درگفتگوبااهوازنوین:

مسئولین باید خود را پاسخگو ی جریان دانشجویی بدانند/ بصیرت افزایی در دانشگاه ها اولویت کار متولیان است

سید ضیاهاشمی گفت: دانشگاه ها نهادی زنده و پویا هستند که این مسئله نشان دهنده بلوغ و عقلانیت سیاسی است.

نگاه لیبرال به بیت‌المال مانع برخورد قاطع با خاطیان است/نسل های آینده مسئولین ناکارآمد را نفرین خواهند کرد
رئیس شورای بسیج قشر کارمندی درگفتگوبا اهوازنوین:

نگاه لیبرال به بیت‌المال مانع برخورد قاطع با خاطیان است/نسل های آینده مسئولین ناکارآمد را نفرین خواهند کرد

سیدشهریار موسوی گفت:مسئولین امر، در راستای برخورد قاطع با نجومی بگیران تحت تاثیر هیچگونه فشارهای جانبی باید هر فرد در هر جایگاهی را مورد بازخواست قراردهند.

وزیر نیرو اعتراف کرد رئیس جمهور به دلیل فشار برخی مسئولین مجوز انتقال آب را صادر کرد

وزیر نیرو اعتراف کرد رئیس جمهور به دلیل فشار برخی مسئولین مجوز انتقال آب را صادر کرد

حرکت ۹ دی ابراز انزجار مردم از فتنه گران است/نخستین هدف سران فتنه حذف ولایت‌فقیه از صحنه انقلاب اسلامی بود

حرکت ۹ دی ابراز انزجار مردم از فتنه گران است/نخستین هدف سران فتنه حذف ولایت‌فقیه از صحنه انقلاب اسلامی بود

در قضایای فتنه ۸۸ انگلیس نقش برجسته ای داشت/عبور از فتنه ۸۸ را مرهون تدابیر رهبر انقلاب هستیم

در قضایای فتنه ۸۸ انگلیس نقش برجسته ای داشت/عبور از فتنه ۸۸ را مرهون تدابیر رهبر انقلاب هستیم

فتنه ۸۸ با حمایت انگلیس و آمریکا شکل گرفت/ مهمترین هدف فتنه ۸۸ ایجاد شکاف میان مردم و نظام جمهوری اسلامی بود

فتنه ۸۸ با حمایت انگلیس و آمریکا شکل گرفت/ مهمترین هدف فتنه ۸۸ ایجاد شکاف میان مردم و نظام جمهوری اسلامی بود

روحانی مسئول خسارات برجام است/خطاب برجام به عنوان حاصل تصمیمات رهبری دروغی بزرگ است

روحانی مسئول خسارات برجام است/خطاب برجام به عنوان حاصل تصمیمات رهبری دروغی بزرگ است

هر گاه اطاعت محض از امامین کرده ایم فاتح میدان ها بودیم/ برجام بزرگترین درس تاریخ بر بدعهدی امریکاست

هر گاه اطاعت محض از امامین کرده ایم فاتح میدان ها بودیم/ برجام بزرگترین درس تاریخ بر بدعهدی امریکاست