بذر پاشی تمامی قطعات مناسب گلکاری

بذر پاشی تمامی قطعات مناسب گلکاری در شهر با هدف مضاعف نمودن مساحت گلکاری های صورت گرفته نسبت به سال گذشته در دستور کار واحد فضای سبز قرار گرفته است. امسال با امکانات شهر سطح گلکاری به دو برابر سال گذشته افزایش خواهد. واحد فضای سبز معاونت خدمات شهری ۰/۵ (۰ Reviews)

بذر پاشی تمامی قطعات مناسب گلکاری در شهر با هدف مضاعف نمودن مساحت گلکاری های صورت گرفته نسبت به سال گذشته در دستور کار واحد فضای سبز قرار گرفته است. امسال با امکانات شهر سطح گلکاری به دو برابر سال گذشته افزایش خواهد. واحد فضای سبز معاونت خدمات شهری

0/5 (0 Reviews)

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
Notify of