خسارات وارده به نخیلات خوزستان در حال ارزیابی است

مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خوزستان گفت: خسارات وارده به نخیلات استان توسط کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی در دست ارزیابی و برآورد است.

محمد آلاله روز دوشنبه افزود: بر اساس بازدید های میدانی، نخیلات بارور خوزستان از جنبه های مختلف متحمل خسارت شده اند.
وی گفت: پس از جمع بندی میزان خسارات وارده توسط کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی، نسبت به پرداخت غرامت بر اساس قرارداد و تعهدات اقدام می شود.
مدیرگروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خوزستان با بیان اینکه امسال از مجموع حدود ۳۲ هزارهکتار نخیلات بارور خوزستان، ۲۸ هزار هکتار آن زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفتند افزود: سقف و میزان تعهدات بیمه محصولات کشاورزی متفاوت و “ترکیبی است” که برخی زیرپوشش بوده و برخی نیستند.
آلاله با اشاره به اینکه پس ازبرآورد دقیق خسارات، نسبت به پرداخت غرامت به باغداران اقدام می شود افزود: کار ارزیابی خسارات به نخیلات به تازگی شروع شده و پرداخت غرامت پس از پایان ارزیابی و ثبت آن در سامانه امکان پذیر است.
به گزارش ایرنا نخیلات خوزستان که حدود ۴.۵ میلیون اصله برآرود شده اند در سال زراعی گذشته به علت خشکسالی و ورود آب شور متحمل خسارت شدید شده و حدود ۴۰ درصد محصول خود را از دست دادند.
امسال نیز سیلاب مهیب فروردین ماه سبب آبگرفتگی بخش عظیمی از نخیلات در شهرهای شادگان، اهواز، دشت آزادگان، هویزه و آبادان شد.
نخل کاران خوزستانی امسال نیز از کاهش باردهی محصول و آفات به شدت نگران از برباد رفتن دسترنج خود هستند.
بر اساس اعلام سازمان جهادکشاورزی خوزستان، در سال های اخیر که وضعیت آب و هوایی تا حدودی مناسب بوده حدود ۱۶۵ هزار تن رطب، خارک و خرما از سطح ۳۲ هزار هکتار از نخیلات خوزستان برداشت شده که حدود نیمی از آن صادر شده است.
خوزستان در سال های اخیر در زمینه صادرات خرما رتبه نخست را در کشور داشته است.
بیشتر نخیلات خوزستان در مناطق بهبهان، آبادان، خرمشهر، اروندکنار، اهواز، دشت آزادگان، حمیدیه و باوی متمرکز هستند.

0/5 (0 Reviews)