چاپ چاپ
اهوازنوین گزارش میدهد : جنین های ناقص الخلقه ره آرود آلودگی هوا برای مادران باردار خوزستان

برترین محققان ناهنجاری های نوزادان بر این مساله تاکید دارندمادران باردار در صورت امکان نباید در هوای آلوده حضور پیدا کنند؛زیرا آلودگی هوا در هشت هفته اول بارداری احتمال بروز نارسایی قلبی و ناهنجاری اندامی را درجنین افزایش می دهد.

به گزارش اهوازنوین : بسیاری از شهرهای ایران دچار مشکل آلودگی هوا هستند و در این میان اهواز کمتر روزی است که هوای سالم را به خود ببیند و دغدغه عوارض این آلودگی را نداشته باشد.

برای آلودگی هوای اهواز علل مختلفی را بیان کردند که در کل مجموعه ای از آلاینده های صنعتی و ریزگردها را شامل می شود، برخی روزها آلودگی در پی آلاینده های صنعتی و برخی روزها ناشی از ریزگردها و روزهایی هم هردو دست به دست هم می دهند تا نفس اهواز را بگیرند. کمتر روزی را در اهواز می بینیم که از این سه حالت خارج باشد.

برترین محققان ناهنجاری های نوزادان بر این مساله تاکید دارند مادران باردار در صورت امکان نباید در هوای آلوده حضور پیدا کنند. مدارک و شواهد نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض آلاینده های زیست محیطی می تواند باعث تولد نوزادان زودرس (قبل از هفته ۳۷ حاملگی) و یا با وزن کم (کمتر از ۲۵۰۰ گرم)، و یا با برخی نواقص شود. این نوزادان اغلب شان در مراحل ابتدایی می میرند، و افرادی که زنده مانده اند ریسک بالایی از مشکلات مغزی، تنفسی و گوارشی در اوایل زندگیشان دارند. آلودگی هوا در هشت هفته اول بارداری احتمال بروز نارسایی قلبی و ناهنجاری اندامی را درجنین افزایش می دهد.

همچنین دبیر علمی نهمین کنگره بین‌المللی سکته مغزی با اشاره به اینکه آلودگی هوا تا ۳۵ درصد احتمال بروز سکته مغزی را افزایش می‌دهد، گفت: افزایش آگاهی مردم از عوامل پیشگیرانه سکته مغزی در کاهش آمار این بیماری مؤثر است.

این درحالی است که در استان خوزستان در ۲۷۶ روز از ۹ ماهه نخست امسال ۱۶۱ روز هوای ناسالم و خطرناک تنفس کرده اند و تنها فقط ۴روز هوای پاک را تجربه کرده اند.

بنا بر اعلام اداره کل محیط زیست خوزستان در سال ۹۴ نیز هوای اهواز ۱۰ روز شرایط پاک، ۱۹۸ روز در شرایط سالم، ۱۳۹ روز در شرایط ناسالم، یک روز در شرایط بسیار ناسالم و ۱۷ روز در شرایط خطرناک بوده است.

علیرضا آذریان کار‌شناس مسئول آزمایشگاه هوای اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز می‌گوید: در خوزستان به دلیل تنوع آلاینده ها، پدیده تجمعی بوجود می آید به این معنی که آلودگی هایی همچون گرد و غبار، صنایع و خودروها اثر یکدیگر را تشدید می کنند.

وی می‌افزاید: در خوزستان نسبت آلودگی گرد و غبار و صنایع نزدیک به هم است به طوری که به سختی می توان سهم هر کدام را از هم جدا کرد بنابراین باید در کنار هم بررسی شوند

به تازگی طرحی تحت عنوان “خودمراقبتی در برابر آلودگی هوا” در اهواز حال اجرا شده است. در این طرح میزان آسیب آلودگی هوا بر مادران باردار مورد بررسی قرارگرفته است.

دکتر مرضیه عربان عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به جزئیات اجرای این طرح اظهار کرد: این پروژه با کمک متخصصان مامایی، آموزش و ارتقای سلامت، بهداشت محیط، بهداشت عمومی و آمار زیستی و با هدف آن‌که بتوان با استفاده از آموزش‌های روز بر پایه یک روش مخاطب‌پسند، موجبات ارتقاء سلامتی در یک گروه پرخطر سنی (زنان باردار) را فراهم کرد، در دانشگاه اجرا شد.

مجری طرح تحقیقاتی “خودمراقبتی در برابر آلودگی هوا”، تصریح کرد: پس از آن زنان باردار تا پایان دوره بارداری رصد شدند که نتایج آن نشان داد پیامدهای بارداری در این زنان و به عبارت دیگر عوارض مامایی با توجه به بهبود رفتارهای خود مراقبتی در آن‌ها نسبت به گروه دیگر زنان که این آموزش‌ها را دریافت نکرده بودند، کمتر شده است.

وی در خصوص علت انتخاب زنان باردار برای انجام این مطالعه، گفت: این گروه به دلیل تغییرات هورمونی در این دوران مستعد آسیب در برابر عوامل خطر مانند آلودگی هوا هستند.

با بی توجهی مسئولین کشوری و استانی به این مشکل بزرگ که آینده کشور را در معرض خطر قرار می دهد، ما هم فقط می توانیم به توصیه هایی برای خودمراقبتی مادران باردار بسنده کنیم.

هوای آلوده پر از سموم و گازهایی همچون گاز CO ، سرب و سایر مواد شیمیایی است که استنشاق آنها برای همه افراد و به خصوص زنان باردار خطرناک است. لازم است در روزهای آلوده هوا، مادران باردار میزان مواجهه خود با هوای آلوده را به حداقل ممکن برسانند و در ساعات حداکثر آلودگی از خانه خارج نشوند و از ماسک‌های استاندارد و مناسب استفاده کرده و از فعالیت‌های غیر ضروری که نیاز به اکسیژن را در فرد افزایش می‌دهد، بکاهند.

به نظر میرسد در پی تداوم بی توجهی دولت به حقوق شهروندی مردم خوزستان؛شهروندان خوزستانی با وجودتنفس دائم در هوای الوده و عوارض جدی همچون (سرطان ؛سکته مغزی یا ناقص الخلقه بودن جنین مادران بارادر) آینده مبهمی در انتظارشان باشد.

در جایی دیگر از منشور حقوق شهروندی آمده است « ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﻮای ﭘﺎک و ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ، از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا و ﻣﯿﺰان اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ آن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎ و اﺛﺮات آن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮا ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 

لینک کوتاه مطلب :

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :