چاپ چاپ
معادله چند مجهولی تحریم ها

یادداشت /الهام صابری

فقط چند روز از نقض برجام توسط کنگره آمریکا گذشته و تنها عکس العمل دولت مردان مدبر که دیدیم چند سخنرانی و اعلام این بود که قرار است پاسخ قاطعی به بدعهدی و عدم پایبندی آمریکا به برجام بدهند و بازهم نفر بعدی که سخنرانی کرد، همین را تکرار کرد و ما هم که این ۳ سال عادت به شنیدن وعده کردیم و سکوت اختیار کردیم.

روحانی سخنان قابل ستایشی در ارتباط با بدعهدی آمریکا گفت و ما را تا قسمتی خوشبین کرد که آقای رئیس جمهور هم آنچنان به غربی ها اعتمادی ندارد. پس از حرف روحانی که گفت ما جواب قاطعی به آنها می دهیم، ظریف هم سخنان روحانی را تایید کرد.

اما متاسفانه حال این روزهای ما شبیه مثل “شنیدن کی بود مانند دیدن” شده و شنیده های ما با رفتارهایی که می بینیم متفاوت است. پس از ۴ روز از تصویب کنگره تنها پاسخ و عکس العملی که ما دیدیم تصاویر سفر ظریف و همسرش در معابد هند بود و همچنان خبری از عباس عراقچی به عنوان “رئیس ستاد پیگیری برجام” نیست. لطفا اگر کسی عراقچی را یافت برای پاره ای توضیحات به مردم ایران به صدا و سیما تحویل دهد. زمانی عراقچی را به نمایندگی از مردم ایران برای مذاکره فرستادند، اکنون نیز بهتر است او را برای پاسخگویی و شاید ماله کشی بر ماجرا بفرستند.

برجام برای مردم ایران به یک معادله چند مجهولی تبدیل شده است که راه حلی جز عدم اعتماد به آمریکا برای آن پیدا نمی شود. در برجام مکانیسم جالبی اجرا شده است. اگر به برجام متعهد باشیم، تحریم هستیم. اگر آن را نقض نکنیم، تحریم می شویم. اگر آن را نقض کنیم، تحریم ها بر می گردد و باز تحریم می شویم.

هنوز زمان آن نشده است که کلید معروف تدبیر خود را بچرخانید تا ماهم ببینیم که چگونه قفل ها را باز می کند.

لینک کوتاه مطلب :

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :